Våre tjenester

Aker Byggteknikk har en stab av fast ansatte dyktige fagfolk og kan tilby:

A-Plan trinnlydsgulv
På klargjorte flater legger vi ut  trinnlydsisolasjon, eventuell også tilleggs-oppforing med EPS der dette er nødvendig. Dette er for eksempel aktuelt der gulvet skal flukte en innsatt badekabin. Vi monterer trinnlydsdempende kantbånd langs alle vegger og dekker isolasjonen med plast før vi støper A-Plan.

Gulvene er gangbare neste dag og belastbare etter 2-3 dager. Etter herding og uttørking klargjøres flatene for gulvlegger.

A-Plan vannvarmegulv
På klargjorte flater legger vi ut A-Plan Kombiplate, en kombinert trinnlyd- og  festeplate for vannrør. Eventuelt tilleggsoppforing /justering av skjevheter i gulvet  utføres dersom dette er nødvendig. Kantbånd monteres langs alle vegger. Deretter monterer rørlegger sine rør. Når dette er  gjort  og kvalitetskontroll er utført støpes 50 mm A-Plan  som etter herding og uttørking klargjøres for gulvlegger.

A-plan-flytegulv-fra-Aker-Byggteknikk-150x150 DSC4705MOD-small-150x150 forside-small-150x150

A-Plan gulv for avretting  og rehabilitering av gamle gulv
A-Plan massen er tilnærmet ”død”  og  kan derfor legges i relativt tykke skikt uten fare for oppsprekking. Da det heller ikke oppstår spenninger i massen kan den legges på relativt løst underlag og dårlig puss uten at det i ettertid oppstår ”bom” i gulvet. Ved bruk av sementbaserte masser på slike områder vil fare for ”bom” være betydelig større.

A-Plan gulv på glideskikt
Det kan være gulv som etter lang tids bruk og ombygninger består av felt med ulike overflater, for eksempel tepper, fliser, gulvbelegg og betong. Overflaten kan også være forurenset av olje, og det kan være høydeforskjeller mellom gulvfeltene.

På slike gulv vil vi trekke en tynn plastfolie over hele gulvet og montere kantbånd langs veggene. Deretter støper vi A-Plan over det hele. Minimumstykkelse på høyeste punkt skal være 25 mm. Ved svært ujevne gulv kan det være aktuelt å fore opp deler av gulvet på forhånd.

Sparkling og avretting av gulv
Vi utfører også tradisjonell sparkling av nye og gamle gulv. Her benytter vanligvis også vi sementbasert sparkelmasser.

Støp av våtrom og mindre betonggulv
Vi har dyktige fagfolk og utfører tradisjonell betongpuss med fall til sluk