A-plan

A-Plan er en flytende, selvutjevnende gulvmasse.

I stedet for sement benyttes det calsiumsulfat (CaSO4) som bindemiddel.Det benyttes flere typer calsiumsulfat i produksjonen, men mest vanlig er anhydrit. Anhydrit i naturlig tilstand betegnes som naturanhydrit. På grunn av stor etterspørsel og begrenset tilgang fremstilles produktet nå også syntetisk.

Flytegulv til små rom Anhydrit/calsiumsulfat-baserte støpemasser har vært i bruk siden begynnelsen av forrige århundre.

Primært har dette vært i Tyskland hvor de største naturlige forekomstene av anhydrit befinner seg. 

 

I Tyskland har calsiumsulfatbasete støpemasser i dag en markedsandel på nærmere 40%, og millioner av kvadratmeter med slike gulv legges hvert år.

Aker Byggteknikk introduserte A-Plan flytegulv på det norske markedet i 1997 og har gjennom målrettet arbeid og ved å bygge opp et velfungerende logistikksystem en ledende og sterk posisjon innen produksjon av flytende støpte gulv.
Flytende, selvutjevnene gulvmasse Vi  tar selv hånd om all utførende virksomhet og samarbeider teknisk nært med vår tyske produsent.

Tyskerne har lang erfaring, og  alle tekniske løsninger vi benytter er gjennomprøvde og i henhold til gjeldende EU-normer.

 

A-Plan massen er spesielt godt egnet til tynnere påstøp på isolasjon, og det primære bruksområdet er flytende støpte trinnlydsgulv med og uten innlagt vannvarme.
A-Plan benyttes også som et alternativ til sparkling på ujevne gulv med store høydeforskjeller og på gulv med ”vanskelig” underlag.

Grunnen til dette er at A-Plan massen er tilnærmet ”død”, og den blir derfor også ofte populært kalt ”gipsgulv”.  A-Plan gulv har minimale spenninger og derfor svært sjelden sprekkdannelser uansett tykkelse på støpen. Man unngår også kantreisninger, noe som er et velkjent problem der sementbaserte masser benyttes.

A-Plan har også en høy bøy- og strekkfasthet. En A-Plan påstøp kan derfor være tynnere enn en betongpåstøp, normalt støpes 4-5 cm tykkelse. Dette gir igjen en stor vektbesparelse. Ved betonggulv benyttes armeringsnett for å hindre oppsprekking.

A-Plan-gulv legges uten armering.

Tykkelse på A-Plan støp dimensjoneres etter konstruksjonens oppbygging og gulvets bruksområde, og dette er nedfelt i DIN-normer. Tykkelse på isolasjon og gulvets fremtidige belastning bestemmer dette. Et standard trinnlydsgulv i bolig har en trinnlydsplate med tykkelse 20 mm og en A-Plan påstøp på 40 mm. Dersom det legges inn vannbåren varme  økes normalt isolasjonstykkelsen til 30 mm og A-Plan påstøpen er på 50 mm.

A-PLAN  –  Det miljøvennlige alternativ!

Calsiumsulfatbaserte støpemasser vil også være det mest miljøvennlige alternativet sammenliknet med sementbaserte masser. Sement er etsende og produksjonen er svært energikrevende. Anhydrit finnes i naturlig tilstand og brytes i dagbrudd. Syntetisk anhydrit er primært et biprodukt som fremkommer ved annen produksjon og har derfor ingen egen ”produksjonskost”.

Nyttige tyske linker med mer informasjon om calsiumsulfatbaserte gulvmasser:
www.pro-fliessestrich.de
www.sg-weber.de
www.knauf.de