Aker Byggteknikk

Aker Byggteknikk har siden starten i 1997 vært en klar markedsleder når det gjelder støp med flytende gulvmasse. A-Plan er vårt  varemerke.

Støpemassen produseres i Tyskland og fraktes med tankbiler direkte til siloer utplassert på norske byggeplasser.

Fra 1. juni 2018 har vi gleden av å meddele at vi fusjonerer med Gulventreprenøren AS. Selskapene fusjoneres slik at alle eierne i de to selskapene blir med videre. Navnet på det fusjonerte selskapet vil være Gulventreprenøren AS.

Begge selskapene ser at kravene fra bransjen, krav til dokumentasjon, kvalitetssikring og profesjonell utførelse øker. Ved å fusjonere selskapene vil man være enda bedre rustet til å møte disse kravene, og til å være en enda mer attraktiv samarbeidspartner for kundene.

Hjortneskaia-Vi har flere team med dyktige medarbeidere og har til enhver tid en rekke større prosjekter gående.

Det ligger  i dag mer enn 700.000 kvm med A-Plan-gulv i norske hjem, skoler og helsebygg. Vi opererer over hele Norge og har hatt oppdrag fra Lofoten i nord til Kristiansand i sør.

A-Plan massen er spesielt godt egnet til påstøp på isolasjon, og det primære bruksområde er oppbygging av trinnlydsgulv med og uten innlagt vannvarme.

Det stilles høye krav til en gulvkonstruksjon da feil i denne vil  medføre store kostnader og ulemper. Vi legger derfor stor vekt på kvalitetskontroll og kvalitetssikring  i alle ledd, fra produksjon av massen til sluttført støpearbeid. All oppbygging og dimensjonering av gulvene utføres i henhold til gjeldende DIN-normer.

Vi arbeider primært som underentreprenør ved større byggeprosjekter, men tar også en del oppdrag direkte for bedrifter og private utbyggere.